Zwalczanie grzybów na roślinach

Zwalczanie grzybów na roślinach

Większość fungicydów, które mogą kupić właściciele domów, to fungicydy kontaktowe, które działają głównie poprzez zatrzymanie reprodukcji zarodników grzybów.

Ich skuteczność w dużej mierze będzie zależała od czasu w kiedy są stosowane. Warto stosować je na liście i łodygi we wczesnym okresie rozrostu, ponieważ tego rodzaju środki lepiej radzą sobie z zatrzymywaniem rozwoju grzybów, niż z ich całkowitą eliminacją. Niektóre rodzaje grzybów stają się także odporne na ich działania, podobnie jak insekty mogą stawać się coraz bardziej odporne na działanie insektycydów. Powinny być dobierane w zależności od rodzajów roślin na których będą stosowane, ponieważ niektóre rodzaje grzybów są charakterystyczne dla konkretnych rodzajów roślin. W przypadku stosowanych od lat fungicydów ich skuteczność może maleć, wraz z e zrostem odporności grzybów, dlatego warto stosować nowe fungicydy ziemniak czy też wiele innych roślin mogą być zagrożone właśnie grzybami.

Zwalczanie grzybów na roślinach

Dlatego też wiele osób decyduje się na opryski, które chronią rośliny uprawne przed grzybami. Jeżeli chodzi o ziemniaki, mamy także do czynienia z innym zagrożeniem jakim jest stonka, które czyni duże spustoszenie wśród liści rośliny.

Dlatego też wielu rolników stosuje wiele różnych oprysków. Środek grzybobójczy, który może przemieszczać się po całej roślinie, nazywa się układowym. Ogólnoustrojowe fungicydy są na ogół bardzo przydatne w zastosowaniach profilaktycznych, ponieważ są w stanie zostać wchłonięte przez roślinę i pozostać w niej przez kilka tygodni. Okresy ponownego stosowania dla tego rodzaju fungicydów są na ogół w zakresie od dwóch do czterech tygodni. Jeśli zostaną zaabsorbowane przez korzenie, zostaną przeniesione do liści i będą się przemieszczać z niższych liści do nowszych liści, ale nie będą się przenosić z liści do korzeni. Jedynymi wyjątkami od tej zasady są fungicydy fosforanowe. Jeżeli rośliny uodparniają się wówczas warto stosować nowe fungicydy ziemniak wówczas będzie właściwie chroniony. Roślina może być atakowana przez grzyby na różne sposoby, mogą być to liście, gdzie choroba jest dobre widoczna i łatwa do zdiagnozowania. Mogą także zostać zaatakowane korzenie, czy też bulwy w przypadku ziemniaków. Niektóre z tych chorób są bezobjawowe w pierwszej fazie, co dodatkowo utrudnia walkę z grzybem.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.